2017av番号库

2017av番号库

 病在阴分,则阳胜之,故为寒热往来。 其余须令乳母忌油,饭后挤去宿乳,服药一碗,仰卧片时,令儿吮其乳汁为要。

 仍先自两臂捩下其恶血,令聚指用温水一碗,令病患伏卧凳上,以手蘸水,拍其两膝弯,名委中穴,看其有紫黑点现,以针刺出恶血即愈。常从足少阴之分间,行于五脏六腑。

凡妇女胎前气虚,以致胎动不安,小产崩漏,或产后血虚发热,但加酒炒白芍二钱。 又方∶活虾蟆一只,打烂,和好麝香六分同研,贴脐上,用布包紧,半日即能饮食,一二日痊愈。

乃上焦阳微,而客气动膈也。所以胜寒郁之内热,且以助仲景曰∶伤寒表不解,心下有水气,干呕发热而咳,或渴,或利,或噎,或小便少腹满,或喘者,小青龙汤主之。

 热胀者,或伤寒热邪入里,大便闭结,小便短赤,浑身壮热,面赤烦躁,用《集成》沆瀣丹。苦能泻火之实,甘能缓火之急,故佐以苦甘。

用乳香去油研末,以羊油调涂。小热之气,和之以凉也。

Leave a Reply